Misyonumuz

SMMTR.NET, misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar.

Her kademedeki SMMTR.NET çalışanı için vazgeçilmez olan bu değerler, onların aynı zamanda özümsedikleri birer iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

Müşterilerimiz, tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasıdır.

Müşterilerimizin beklentilerini her zaman beklentilerin üzerinde sağlamayı hedefleriz.

Kalitemizin gücü ve teminatı çalışanlarımızdır.

Ekip çalışmasına ve açık iletişime inanırız. Bundan ödün vermeyiz.

En üst kademeden en alt kademeye kadar personelimize ve ilişkide bulunduğumuz tüm müşterilerimize kadar vizyonumuza ulaşmak için tek bilek tek vücut olarak çalışırız.

Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz. Örnek bir firma olmaya çalışırız.
Top